SIGMA tuotteiden osaamiskartoitus

Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa SIGMA jälleenmyyjien myyntihenkilökunnan osaamistasoa ja suunnitella tulevia koulutuksia tulosten perusteella. Vastaamiseen menee aikaa noin minuutti. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Mitä enemmän saamme vastauksia, sitä paremmin pystymme suunnittelemaan teille hyödyllisiä koulutuksia.

Kiitos!

-Santeri Laamanen / SIGMA Imaging Nordic

© SIGMA IMAGING Nordic